Path 2 Created with Sketch.
Path 2 Created with Sketch.

Bouw mee aan een ziekenhuisomgeving waarin de patiënt centraal staat.

Als patiënt willen we je centraal stellen in de behandeling. Om dit te doen, dienen we te weten in hoeverre je actief betrokken wilt worden in het nemen van belangrijke keuzen in je behandeling.

In dit onderzoek willen we weten wat je voorkeur is. Welke informatie wil je ontvangen en wanneer geven we deze het best? We nodigen je daarom uit om een vragenlijst in te vullen.  Het zal ongeveer 20 minuten van je tijd in beslag nemen.

De bevraging is dus best omvangrijk. Dat komt omdat we echt in detail willen weten hoe het met je gaat en hoe u met je ziekte omgaat. Neem daarom je tijd. Je kan tijdens de bevraging even pauzeren en er later verder aan werken. Let op dat je de bevraging steeds op hetzelfde toestel opent.

Wie komt in aanmerking?

- M/V tussen 18 en 70 jaar

- Kankerdiagnose tijdens de afgelopen 5 jaar

- Nederlands- of Franstalig

- Geen tumor van het centraal zenuwstelsel/hersenen

Met dit onderzoek willen we de manier waarop je informatie ontvangt, verbeteren. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we je beter te woord staan. We werken ook aan aangepaste informatiebrochures. Tot slot, werken we aan een manier om je arts je voorkeur van informatie en besluitvorming door te geven zodat de gesprekken vlotter verlopen voor jou én je familie.

Verwerkersverantwoordelijke van de data:   Vrije Universiteit Brussel

Promotor:                                                             Prof. Dr. Elke Van Hoof

Onderzoeker:                                                       Hannah De Laet

Contact voor inhoudelijke vragen of problemen tijdens het invullen:

Hannah.De.Laet@vub.be

Klik hier voor de vragenlijst: https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZZTQTthqRrnPQ9

Graag willen we je nog op de volgende punten wijzen:

Je deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Als je tijdens

het invullen van de enquête wil stoppen, kan dat, je gegevens zullen niet worden opgeslagen.

Pas na de laatste stap worden je gegevens opgeslagen. Je kan je gegevens na het invullen

nog steeds laten wissen via dpo@vub.be.

De gegevens die in het kader van je deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Bij de

publicatie van de resultaten is je anonimiteit verzekerd.

Het klinisch personeel en je behandelend arts heeft geen inzage in de dataset.

De artsen en experts betrokken bij het onderzoeksproject krijgen alleen de geaggregeerde,

geanonimiseerde resultaten ter inzage en ter verdere verwerking.

afbeelding: